Terug naar nieuws

Klimaatroute in het Geuldal bij Epen

Door Anne Steijaert
24 januari 2023

De watersnoodramp in het Geuldal in de zomer van 2021 raakte Limburg in het hart. De natuur inzetten als bondgenoot door regendruppels langer vast te houden op de plek waar ze vallen en afstromend water te vertragen, helpt om herhaling te voorkomen. Het inrichten van het Geuldal als natuurlijke klimaatbuffer draagt ook bij aan het tegengaan van verdroging en aan het vergroten van de biodiversiteit.

Graft Zuid-Limburg

Natuurmonumenten heeft in het Geuldal een klimaatroute uitgezet. Tijdens deze nieuwe wandelroute wordt duidelijker welke kansen er zijn om water vast te houden en te vertragen en beleef je het Geuldal op een andere manier dan je gewend bent. 

Route zelf wandelen

Klimaatroute de Geul (4,2 km) leidt je door de afwisselende omgeving van de Volmolen bij Epen en Brommelen. Onderweg krijg je op enkele punten uitleg hoe we de natuur als bondgenoot in de strijd tegen wateroverlast en verdroging kunnen inzetten. In natte tijden (winter, voorjaar) zijn enkele delen lastiger begaanbaar door de kleiige modder ('pratsj'). Alvast veel wandelplezier!

Bekijk hier de Klimaatroute de Geul