Natuurfonds

Het fonds binnen Natuurkracht biedt een unieke kans om direct iets te doen voor de natuur en tegelijkertijd het risico op overstromingen in het Geul- en Gulpdal te verkleinen! 

Want de natuur is zo krachtig, daar kunnen we wat van leren. Een natuurlijker landschap omarmt regenwater en houdt het langer vast. Net als een spons. In de bodem vertraagt het water en zo houden we droge voeten. Hoog tijd dat we meer natuurlijke maatregelen gaan inzetten!

Over het Natuurfonds

Wil jij aan de slag met natuurlijke oplossingen om overstromingen in het Geul- en Gulpdal te voorkomen? Check dan of jouw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage uit het Natuurkrachtfonds, mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij. 

Het Natuurfonds staat altijd open. Aanvragen worden doorlopend beoordeeld. Heb je hulp nodig? Dan ben je van harte welkom bij een gratis spreekuur of kun je contact met ons opnemen

Zo laten we samen zien hoe we natuurlijk verschil kunnen maken in de praktijk!

Direct aanvragen

Hoeveel en hoe?

Het fonds heeft een budget van € 1.000.000. Per project of activiteit is minimaal €10.000 en maximaal €100.000 beschikbaar.

Het eerstvolgende beoordelingsmoment is op 1 juli 2023.

Als je een financiële bijdrage aanvraagt voor je project of activiteit, ontvang je een te ondertekenen overeenkomst en moet je ieder half jaar een verantwoording indienen. Voorwaarden kunnen op basis van nieuwe inzichten en ervaringen tussentijds worden gewijzigd. Deze bedragen hoeven niet terugbetaald te worden, het is geen lening.

Voor wie?

Aanvragen kunnen worden gedaan door groepen van burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders en andere betrokkenen.

Wat voor soort projecten?

Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag. 

Meer weten en hulp?

Hier vind je precies hoe je een aanvraag doet en welke eisen er worden gesteld. Hulp bij de aanvraag kun je krijgen bij de projectleider van het fonds door contact met ons op te nemen.

Aanvraagformulier

Met het onderstaande formulier kun je een aanvraag indienen bij het Natuurfonds.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Controleren

Hulp nodig?

Hier vind je precies hoe je een aanvraag doet en welke eisen er worden gesteld. Hulp bij de aanvraag kun je krijgen bij de projectleider van het fonds door contact met ons op te nemen.

Voeg een uittreksel van de Kamer van Koophandel bij. Let hierbij op de bestandsgrootte van maximaal 4MB. Bij grotere bestanden kan deze inzending vertraging oplopen.

Voeg hier alle bestanden toe die relevant zijn voor deze fondsaanvraag (bijvoorbeeld een begroting en PDF- of Excel-formaat).

Licht toe hoe en in welke mate de voorgestelde maatregelen de risico’s op overstroming beperken en onderbouw dit zo goed mogelijk. Voeg zo mogelijk ook wetenschappelijk bewijs of beargumenteerde meningen van experts toe.

Licht toe hoe en hoeveel mensen kennis zullen nemen van uw project en welke inspanningen u zult verrichten om daarmee een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor een natuurgerichte aanpak van het beperken van overstromingsrisico’s.

Licht toe hoe en in welke mate de voorgestelde maatregelen aansluiten op de nevendoelen. Voeg, zo mogelijk, ook een onderbouwing toe.

Beschrijf kort met wie je samen werkt en laat zien hoe je die samenwerking vormgeeft gedurende de looptijd van het project.

Het project moet in het eerste kwartaal van 2023 starten en bij voorkeur binnen 2 jaar volledig worden afgerond. Geef aan hoe de planning er uit ziet, inclusief meetbare tussenresultaten. Vermeld ook de termijnen die worden gereserveerd voor vergunningverlening en dergelijke.

Geef aan op welke wijze het langjarig beheer en onderhoud van het project na afloop van de financiering is geborgd.

  • Kosten voor het opzetten van een organisatie
  • Structurele huurkosten (bijv. van een kantoor)
  • Salariskosten van aanvragers
  • Projecten met een commerciële insteek, waarbij het verkopen van een product of dienst een doel is.

Hoe zeker zijn de bedragen? Zijn er al offertes opgevraagd? Zijn de bijdragen van anderen vastgelegd? Enzovoort. Aan welke partijen heeft u gevraagd bij te dragen aan uw maatregelen en wat waren de reacties?

Your browser does not support the Signature field
Mede-aanvrager