Natuurkracht
631428dc 8c9a 4d03 8e0d efe72ae79c67

Mensen achter Natuurkracht: André Hassink

Geplaatst op 16 februari 2023
door Marjet Heins
Delen

Natuurkracht bundelt de krachten van vele organisaties die zich inzetten voor het Geul- en Gulpdal. André Hassink is programmamanager voor Natuurmonumenten in Limburg en vooral actief op de Sint Pietersberg en in het Geuldal met de ambitie om meer mensen actief te betrekken bij de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap: “De waterramp van de zomer 2021 gaf mij het inzicht dat we met elkaar verantwoordelijk kunnen en moeten zijn voor een duurzaam woon- en leefgebied”.


Hoe ben je betrokken bij Natuurkracht?

“Ik woon zelf in Sibbe op 600 meter hemelsbreed van de Geul maar wel 80 meter hoger en heb gezien wat de snelle afvoer van water kan doen. Water is de basis van natuur en landschap in Nederland en ook landbouw, gezondheid etc. Om met de omgeving natuurkracht in te zetten om het belang van het vasthouden van de druppel op de plaats waar hij valt aan te tonen en te verbeteren heb ik meegewerkt aan het project. Ik probeer in het project vanuit het doel te werken, zo veel mogelijk samen met anderen.”

Waarom is dit project voor jou belangrijk? Hoe raakt het jou in je dagelijks leven?

“In de huidige samenleving zijn de verantwoordelijkheden aan allerlei verschillende partijen toegedeeld, met als effect dat er veel naar elkaar wordt gewezen maar weinig samengewerkt. De waterramp van de zomer 2021 gaf mij het inzicht dat we met elkaar verantwoordelijk kunnen en moeten zijn voor een duurzaam woon- en leefgebied; wat ook klimaatontwikkeling met o.a. grote buien aan kan. Een ieder kan wat doen, en bij elke actie kan ik mij dus afvragen of het ook nut heeft voor mijn buurman of natuur en milieu.”

Waarom moet eigenlijk iedereen in het Geul- en Gulpdal met dit project aan de slag in jouw ogen?

“Om veranderingen in de woon- en leefomgeving aan te brengen die hittestress, droogte, overlast door te veel water of verkeer, behoud van goede bodem en een natuurlijk gezond leefklimaat bereiken zal elke grondgebruiker moeten nadenken over een duurzaam grondgebruik. Alleen met de bewoners en dus ook grondgebruikers van een gebied kan je het verschil maken en dan ook nog als we het samen doen. Een ieder die er woont wil, naar mijn mening, het Geul- en Gulpdal goed achterlaten voor de toekomst”.

Heb je een wens voor komend jaar m.b.t. Natuurkracht?

“Ik hoop dat het komend jaar alle inwoners en gebruikers van het Geul- en Gulpdal het inzicht krijgen dat zij ook wat kunnen doen en zich actief afvragen wat zij kunnen doen om hun woon en werkomgeving klimaatrobuust en aantrekkelijk te maken en houden!”

Volg André op Linkedin

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.