Terug naar activiteiten

Ondergrondse ontwatering verwijderen in Valkenburg

25 november 2023 om 10:00

In de graslanden rondom Schaloen liggen een aantal ondergrondse drainagepijpen die het water ‘te’ snel naar de beek brengen. Op zaterdag 25 november gaan we van 10.00 tot 15.00 uur op zoek naar deze drainages en maken we ze onklaar. We graven de drainages op en verstoppen ze. Hierdoor blijft het schone kwelwater in de ondergrond langer voor de natuur beschikbaar. Daardoor komt er minder water in de Geul en is er minder overlast.

Wil jij helpen om het water beter vast te houden in de omgeving van Schaloen te Valkenburg?

Meld je aan!