Natuurkracht
Patrick Kloet HLI9032

De mensen achter Natuurkracht: Patrick Kloet

Geplaatst op 02 januari 2023
door Marjet Heins
Delen

Natuurkracht bundelt de krachten van vele organisaties die zich inzetten voor het Geul- en Gulpdal. Zoals het Limburgs Landschap, waar Patrick Kloet districtsbeheerder voor dit gebied is. Hij leg uit: “We hebben er allemaal belang bij dat water zo lang en zo hoog mogelijk in de dalen wordt vastgehouden.”

· Hoe ben je betrokken bij Natuurkracht?

"Veel van onze gebieden hebben in 2021 onder water gestaan. Deels was dat prima, omdat die ruimte in onze natuurgebieden langs de Maas en het beneden Geuldal aanwezig is en heeft bijgedragen aan het voorkomen van nog grotere schade in de steden en dorpen. Aan de andere kant heeft de natuur ook schade gehad en zijn we nog steeds bezig met de laatste loodjes als het gaat om herstel en opruimen."

• Waarom is dit project voor jou belangrijk? Hoe raakt het jou in je dagelijks leven?

"Natuurkracht laat zien dat we samen moeten werken, en moeten denken aan oplossing van plateau tot in het dal. Zaken die vroeger van zelfsprekend waren, maar die door de decennia heen minder belangrijk werden geacht. Denk aan de schaalvergroting van landbouwpercelen, ruilverkavelingen. Het verdwijnen van landschapselementen zoals graften, heggen, rommelige bosjes. Natuurkracht brengt dit onder de aandacht bij een breder publiek, en hopelijk resulteert dit ook in maatregelen, landschapsherstel buiten de natuurgebieden bij agrariërs en particulieren."

· Waarom moet eigenlijk iedereen in het Geul- en Gulpdal met dit project aan de slag in jouw ogen?

"We hebben er allemaal belang bij dat water zo lang en zo hoog mogelijk in de dalen wordt vastgehouden. De agrariër (akkerranden, struweel randen, bomen in weilanden, kruidenrijke grasland ipv grasfalt) om met de klimaatverandering om te kunnen gaan en ook in droge periodes minder last te hebben. De burger die langer droge voeten (meer water infiltreert in de bodem, meer ruimte in beekdalen) houdt bij extreme piekbuien. De recreant die minder vaak heftig uitgespoelde paden en holle wegen tegenkomt (vertragen van water zorgt voor minder kracht, dus minder erosie). En de natuur die door veel maatregelen, van akkerranden, kruidenrijkere graslanden tot meer graften, struwelen, over een groter en fijnmaziger netwerk kan beschikken tussen de natuurgebieden."

· Heb je een wens voor komend jaar voor Natuurkracht?

"Dat er meer voorbeeldprojecten worden uitgevoerd in heel Zuid-Limburg, zodat burgers en agrariërs zien dat je al met kleine maatregelen goede stappen kan zetten."

Volg Patrick op Linkedin

Foto: Henk Heijligers

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.