Natuurkracht
Campagnebeeld Spons Met achtergrond

Fonds Natuurkracht steunt IVN Natuurkrachtmaand

Geplaatst op 28 september 2023
door Derk Zijlker
Delen

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse Landschap. Het Fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Het fonds heeft een aanvraag van IVN goedgekeurd voor ondersteuning van de Natuurkrachtmaand in november 2023 en 2024. Tijdens deze maand organiseren vrijwilligers en beroepskrachten van IVN Natuureducatie meer dan 20 activiteiten, in samenwerking met de terreinbeherende organisaties in Limburg. Nieuwe projecten kunnen jaarrond worden ingediend. In totaal zijn er nu zeven projecten goedgekeurd.

Ruim 20 activiteiten

Circa 90 vrijwilligers zijn de laatste maanden druk bezig geweest met het bedenken en organiseren van Natuurkracht activiteiten. IVN Natuureducatie heeft deze vrijwilligers bij elkaar gebracht, opgeleid tot Natuurkracht, voorzien van workshops en trainingen en geïnspireerd om aan 

de slag te gaan. Samen gaan deze vrijwilligers een ongekend aanbod activiteiten neerzetten met als doel om zo veel mogelijk mensen in het Geul- en Gulpdal bewust te maken van het Natuurkracht verhaal. Bij iedere activiteit staat het verhaal van de reis van de druppel centraal.

De ruim 20 verschillende activiteiten versterken de water­bergings­capaciteit en bio­diversiteit van het Geul- en Gulpdal. Van het aan­leggen van de langste heg van Limburg tot foto­workshops en het verwijderen van drainage­buizen uit de grond. Ook bewoners helpen de natuur een handje door tegels of grind in te ruilen voor een gratis IVN Tuiny plant­pakket. Met een bijdrage uit het fonds van  € 175.025,- bekostigt IVN de uitvoering van deze activiteiten in 2023 en 2024.

Doe mee en meld je aan via www.natuurkracht.org/natuurkrachtmaand 

Over het Fonds Natuurkracht

Het Fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het Fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het Fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het Fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag. Verenigingen en stichtingen worden bijzonder aangemoedigd een aanvraag in te dienen. 

Hulp is beschikbaar

Vanuit Natuurkracht wordt aangeboden om te helpen bij het schrijven van een projectvoorstel. Er is regelmatig een spreekuur voor mensen met vragen of ideeën, alle spreekuren en andere activiteiten staan op de website natuurkracht.org. Natuurkracht is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, ARK Rewilding Nederland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds, met steun van de Nationale Postcode Loterij.

Campagnebeeld Spons Met achtergrond

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.