Terug naar nieuws

Fonds Natuurkracht steunt Natuurlijk Berghof

Door Sanne Messnig
28 maart 2024

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse Landschap. Het fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Het fonds heeft het project ‘waterplan Natuurlijk Berghof’ goedgekeurd. Bovenaan de Keutenberg maakt 9 ha grasakker plaats voor natuurlijke oplossingen die bijdragen aan wateropslag en biodiversiteit. 

Natuurlijk Berghof is een onderneming opgericht in 2022 door 4 lokale ondernemers, met als missie: ‘Werken mét de natuur aan een duurzame voedselketen, daarmee anderen inspirerend’. Voor 2035 heeft Natuurlijk Berghof als doel om een landbouwsysteem te ontwikkelen op basis van een verscheidenheid aan meerjarige gewassen, dat aantoonbaar rendabel is voor natuur, maatschappij én boer.

Het waterplan van Natuurlijk Berghof omvat het aanbrengen op het perceel van wadi’s (poelen), keylines en swales (geulen),  die de opslag en distributie van regenwater over het perceel ondersteunt en daarmee tevens de biodiversiteit verder verrijkt. De realisatie vindt plaats op een perceel van 9 ha bovenaan de Keutenberg, prachtig gelegen als verbinding tussen 2 Natura-2000 gebieden. Het perceel was jarenlang in gebruik als grasakker en wordt nu verduurzaamd tot een veerkrachtig ecosysteem. Dit heeft significante voordelen op het gebied van CO2- en stikstofbinding, waterretentie en biodiversiteit. 

Natuurlijk Berghof is een initiatief met een lokaal antwoord op verschillende actuele, grote thema’s: landbouw transitie, korte ketens, stikstofreductie, CO2-vastlegging, waterretentie, biodiversiteit, klimaat adaptatie. Voor de uitvoering van dit project heeft Natuurlijk Berghof een bijdrage van 50.000,- uit het Natuurkracht fonds gekregen. Het streven is de uitvoering nog dit jaar te realiseren. 

Over het fonds Natuurkracht

Het fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.