Natuurkracht
Ora et labora natuurkracht

Fonds Natuur­kracht steunt Ora et Labo­ra

Geplaatst op 22 januari 2024
door Natuur en Milieufederatie Limburg
Delen

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse Landschap. Het Fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Natuurkracht heeft er een heel bijzondere samenwerking bij. De zusters van Priorij Regina Pacis te Valkenburg hebben met hulp van Natuurmonumenten een aanvraag ingediend welke onlangs is gehonoreerd. Een 2 ha akker van de Priorij, wordt uit de pacht genomen en omgezet naar een hoogstamboomgaard met extensieve begrazing.

De reguliere landbouw die op dit moment plaatsvindt maakt dat water en slib bij hevige regen afstroomt richting de Geul. Door water op deze plek in de bodem te laten infiltreren wordt de druk op de Geul verlicht. Op verschillende plekken worden kleine bosschages aangelegd die zowel de infiltratiecapaciteit verhogen als de privacy van de zusters waarborgen. Ook wordt er ruimte gecreëerd zodat de dassen die hier al leven meer ruimte krijgen. Deze natuurlijke maatregelen zijn op deze plek zeer effectief ten aanzien van het vertragen van het water op weg naar de Geul. Het project ‘Ora et Labora’ ontvangt € 20.000,- uit het Fonds Natuurkracht 

Bid en werk
De zusters hebben aangegeven dat zij graag iets willen betekenen in de strijd tegen hoog water en dat deze natuurlijke oplossing voor hen vanzelfsprekend is. Zij leven en werken vanuit een filosofie van eeuwigdurend rentmeesterschap en dat past zeer goed bij natuurlijke oplossingen: “De vraag of we mee zouden willen werken aan Natuurkracht leek ons vanaf het begin ‘hemelsgezind’. Wij kunnen met ons perceel een bijdrage leveren aan het doel van Natuurkracht: een natuurlijke oplossing bieden tegen overstromingen van de Geul door hoogstambomen in een weide aan te planten. En daarmee kunnen we een lang gekoesterde droom verwezenlijken die heel goed past bij ons contemplatieve leven: een weide waar fruitbomen groeien en waar de natuur in al haar schoonheid zich kan ontplooien. De schoonheid van de natuur én het werken in de natuur zijn bronnen voor contemplatie, om de ziel tot God te verheffen. Al vele eeuwen wordt het monastieke leven gekenmerkt door het bekende motto van Sint Benedictus: ‘Ora et labora’: Bid en werk. In deze omgeving, die ons dagelijks leven is, is het project Natuurkracht onderdeel van onze spiritualiteit en geeft het ons de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap van Valkenburg.”

Over het Fonds Natuurkracht
Het Fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het Fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het Fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het Fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

Lees meer over het Fonds Natuurkracht >

Ora et labora natuurkracht

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.