Natuurkracht
Lubosch Land DSC8457 1

Fonds Natuurkracht steunt ‘Sponsboerderij’ Lubosch Land

Geplaatst op 22 februari 2024
door Natuur en Milieufederatie Limburg
Delen

Het fonds Natuurkracht heeft het project ‘Sponsboerderij’ Lubosch Land goedgekeurd. Door aanpassingen aan het terrein wordt water beter vastgehouden en wordt wateroverlast voorkomen. Met deze aanpassingen stelt Lubosch Land een voorbeeld voor agrarische bedrijven in de omgeving.

Natuurkracht heeft haar onderkomen in Limburg in Ransdaal, op het natuur-inclusieve agrarische bedrijf Lubosch Land. De medeoprichters, vader en dochter, hebben een voormalig melkveebedrijf omgebouwd naar een Landgoed met voedselbos, tuinderij, multifunctionele ruimte met keuken, en boerderijwinkel. Hoewel het voedselbos an sich optimaal water infiltreert, stroomt er bij hevige regen toch nog water van het terrein af de openbare weg op. De grond rondom de gebouwen is zoals bij veel agrarische bedrijven, verhard en van beton. 

Lubosch Land zocht naar een betaalbare (en dus schaalbare) oplossing die voorkomt dat er water de openbare weg op stroomt. Dit leidde tot het plan om de betonnen platen rondom het gebouw te verbrijzelen waardoor het water daar ter plekke de bodem in kan zakken. De steile weg die naar de boerderij leidt wordt dusdanig aangepast dat water deels kan infiltreren en het resterend afstromend water naar wadi’s op het eigen perceel wordt geleid. Met deze aanpassingen functioneert het terrein van de boerderij als een soort spons. De functie van het parkeren van gasten blijft wel gewaarborgd. Onder de oude stal zit een wateropslag die vroeger werd gebruikt voor mest. Hierin wordt hemelwater van het dak opgevangen en gebruikt in de tuinderij. Om de kwaliteit van dit water te verbeteren wordt met behulp van Natuurkracht een natuurlijk helofytenfilter aangelegd. Het gehele bedrijfsperceel ligt hoog boven de openbare weg. Lubosch Land ontvangt een bijdrage uit het fonds Natuurkracht van € 16.000,- 

Laura en Geert-Jan Nieboer (initiatiefnemers van Lubosch Land) 

Over het fonds Natuurkracht
Het fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

 

foto header: Tom van Limpt

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.