Natuurkracht
Microsoft Teams image 1

Mensen achter Natuurkracht: Hettie Meertens

Geplaatst op 09 februari 2023
door Marjet Heins
Delen

Natuurkracht bundelt de krachten van vele organisaties die zich inzetten voor het Geul- en Gulpdal. Hettie Meertens is programmaleider voor ARK Rewilding Nederland (voorheen ARK Natuurontwikkeling) in Zuid-Limburg en het grensgebied met Duitsland. Zij vertelt: "Zodra iedereen begrijpt dat het landschap van nature een sponsfunctie heeft, en dat we die kunnen herstellen, kan ook ieder mens en iedere organisatie er mee aan de slag".

Hoe ben je betrokken bij Natuurkracht?

"Mijn werkgebied is Zuid-Limburg en het grensgebied met België en Duitsland. Het stroomgebied van de Geul ligt hier dus helemaal in. ARK wil natuur ontwikkelen die expliciet bijdraagt aan belangrijke maatschappelijke, economische of klimaatthema's. Natuurkracht wil dat ook: de natuur als bondgenoot inzetten voor het oplossen of verminderen van de hoogwaterproblematiek in het Geuldal.

Wij zijn het afgelopen decennium hard aan de slag geweest in het Geuldal. Ga maar eens kijken naar de Geuloevers tussen Plombieres en Sippenaeken (B)of bij Stokhem/Wijlre. Bezoek het bronnengebied bij Wolfhaag (Vaals) of bekijk de oevers en steile hellingen van het Gulpdal bij Hombourg (B). Al die projecten laten zien op welke manier je zoiets organisatorisch handen en voeten geeft, daadwerkelijk tot uitvoering brengt, en het belangrijkste: wat het oplevert!"

Waarom is dit project voor jou belangrijk? Hoe raakt het jou in je dagelijks leven?

"Het Natuurkrachtproject is belangrijk omdat, mede door de grote overstroming van 2021, enkele grote landelijke en Limburgse partijen zich heel duidelijk uitspreken over de belangrijke rol die de natuur kan en zou moeten spelen bij het klimaatbestendiger maken van het Geuldal.

Het is een positieve boodschap, want behalve het hoogwaterprobleem, wordt met de Natuurkracht-benadering ook het droogte probleem aangepakt, en wordt het landschap aantrekkelijker voor mens, plant en dier.

En vergeet niet: juist de planten en dieren helpen ons om van de bodem een superspons te maken, die regendruppels opzuigt en naar het grondwater leidt. Ook helpen planten en dieren om oppervlakkig afstromend water te vertragen. Een ruwe vegetatie vormt namelijk obstakels en dieren zoals de bever doen daar in het beekdal nog een schepje bovenop met hun dammen

Zodra iedereen begrijpt dat het landschap van nature een sponsfunctie heeft, en dat we die kunnen herstellen, kan ook ieder mens en iedere organisatie er mee aan de slag."

Waarom moet eigenlijk iedereen in het Geul- en Gulpdal met dit project aan de slag in jouw ogen?

"Als we in het hele stroomgebied onze schouders zetten onder natuurlijke maatregelen, gaat dat veel effect hebben."

Heb je een wens voor komend jaar mbt Natuurkracht?

"Een goede dialoog met de overheden zoals provincie en waterschap, waarbij we laten zien dat onze aanpak tevens een bijdrage levert aan andere dossiers zoals erosieproblematiek, biodiversiteit/N2000 en stikstof, maar bijvoorbeeld ook aan ecotoeisme/recreatie.

Ook zou ik met de overheden graag het veld in willen gaan om te tonen dat we nu al met zijn allen voortvarend en succesvol bezig zijn met drainages verwijderen, bronbreken bevrijden uit rioolbuizen, verruimen van beekbeddingen, aanplant van struiken en bomen, spontane bos- en struweel ontwikkeling etc. Maar we zijn er nog lang niet. We zullen moeten doorpakken."

Foto: ARK (op de foto staat naast Hettie ook haar collega Imke. Lees hier het verhaal van Imke


Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.