Natuurkracht
Geert Jan Nieboer

Onze ambassadeur: Geert-Jan Nieboer, Landbouwer Lubosch Land

Geplaatst op 30 maart 2023
door Marjet Heins
Delen

We spraken met Geert-Jan Nieboer, oprichter en landbouwer van Lubosch Land in Ransdaal. Samen met zijn dochter Laura legt hij een voedselbos aan met diverse bomen, struiken, kruiden en meer dan 200 soorten eetbare noten, vruchten, bladeren en knollen. Hun doel is om binnen vijf tot tien jaar een robuust landbouwsysteem te creëren waar een familie van kan leven, dat ook nog eens goed is voor de biodiversiteit, waterhuishouding en het landschap.

Hoe zijn jullie op het land met natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast bezig?

Ons voedselbos heeft een dichte begroeiing. Planten en bomen breken de val van regenwater en zorgen ook voor een losse, natuurlijke bodem die water goed kan opnemen en vasthouden. Een natuurlijke bodem is heel luchtig, heeft gaten en ademt bijna als een tapijt. Daar kan water gemakkelijk instromen. We moeten nu wel goed nadenken of de soorten bomen en planten wel toekomstbestendig zijn als er meer droge of juist hele natte periodes aan gaan komen. Daarnaast hebben we poelen gemaakt om regenwater op te vangen en te gebruiken in tijden van droogte. We zijn ook van plan om met geulen in het land water te verzamelen en naar een grotere, laaggelegen poel te laten stromen.

Verder stellen we onze plek graag open voor publiek om te inspireren en mobiliseren. We geven rondleidingen en doen aan educatie. Graag ontvangen we scholieren en studenten. We werken met een gemotiveerde groep van vrijwilligers, die komen helpen bij het grondwerk, planten en oogsten. Geregeld komen er ook al boeren langs die graag meer willen weten over onze manier van experimenteren met natuurinclusieve landbouw.


Wat hoop je te bereiken met Lubosch Land?

We hopen mensen te inspireren en mobiliseren rond het thema van natuurinclusieve landbouw. Rond Natuurkracht gebeurt hier nu al veel met bijeenkomsten met boswachters, medewerkers van het waterschap, gemeenten, provincie en natuurorganisaties. Ik hoop dat boeren en burgers zich ook meer gaan aansluiten. We hopen dat Natuurkracht mensen gaat inspireren om de natuur zelf een handje te helpen. Bijvoorbeeld door je eigen tuin en straat te vergroenen, stenen eruit te halen, zelf groente te verbouwen, regenwater op te vangen, bladeren en dode planten meer te laten liggen en toestaan dat er wat meer “rommelhoekjes” ontstaan. En natuurlijk dat ook op en rond de akkers meer ruimte ontstaat voor bomen, hagen, waterpoelen en natuur.

Wat is rol als Natuurkracht ambassadeur?

Als ambassadeur hebben we bij Lubosch Land een faciliterende rol. Het voedselbos en de stal stellen we beschikbaar als ontmoetingsplek voor iedereen die bezig is met thema’s als natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit, klimaat en lokale, gezonde en betaalbare voeding. Daarnaast willen we mensen inspireren door te laten zien dat natuurinclusief boeren werkt. Maar daar ben ik bescheiden in, want we zijn nog maar net begonnen. Als laatste willen we beleidsmakers laten zien dat steun nodig is om deze manier van landbouw te stimuleren. Zorgen dat biologisch eten voor iedereen bereikbaar wordt en dat landeigenaren financiële ondersteuning krijgen als ze water vasthouden en de biodiversiteit bevorderen. Dan wordt het ook voor boeren aantrekkelijker om de overstap te maken.

Wat hoop je voor Natuurkacht?

Een goed initiatief en inspirerend. ik vind het boeiend om met partijen als NMF Limburg, Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds en IVN samen te werken. Ik geloof in de veranderkracht van dit soort burgerinitiatieven. En hoop dat Natuurkracht een krachtige beweging wordt waarbij we ons laten inspireren door de natuur en snel praktische verbeteringen realiseren in het vasthouden van water en vergroten van de biodiversiteit.

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.