Natuurkracht
Proefbos Zump

Proefbos Zump maakt Simpelveld mooier en waterveiliger

Geplaatst op 25 juni 2024
door Sanne Messnig
Delen

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap. Het fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Het fonds heeft de aanvraag goedgekeurd van ‘Proefbos Zump’. Dit initiatief van kleine lokale ondernemers draagt bij aan waterveiligheid en biedt ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling. 

Het project ‘Proefbos Zump’, gelegen aan de Nyswillerweg is een kleinschalig voedselbos gelegen op een helling aan de rand van Simpelveld. Op deze plek stroomt water van omliggende akkers richting het lagergelegen dorp. Door het perceel met natuurlijke elementen in te richten, krijgt afstromend water de kans om te infiltreren en wordt de reis van de druppel vertraagd. Natuurkracht kent € 14.000,- toe aan het project. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de aanleg van een swale, diverse inheemse hagen en struwelen. Deze natuurlijke oplossingen dragen bij aan de waterveiligheid in het dorp Simpelveld.

‘Proefbos Zump’ is een initiatief van 4 lokale ondernemers uit Parkstad (ImpactHunters, Moestuinman, Greenspot & Co en Soap Series). Elk op hun eigen manier willen zij mensen de ruimte bieden om zich te ontwikkelen: de Moestuinman zal groepen begeleiden; Greenspot & Co laat mensen participeren in de aanleg van natuur en Soap Series maakt gebruik van natuurlijke ingrediënten die er groeien. Het totale project beoogd een brede maatschappelijke functie te vervullen. Zo omvat het een ontmoetingsplek waar o.a. het verhaal van natuurkracht zal worden uitgedragen. Dat gebeurt d.m.v. informatieborden maar ook tijdens activiteiten die door de initiatiefnemers worden georganiseerd. 

De beoordelingscommissie is blij met deze aanvraag uit initiatief van kleine lokale ondernemers die de handschoen oppakken om de omgeving mooier en waterveiliger te maken.

Over het fonds Natuurkracht

Het fonds Natuurkracht stelt tot medio 2025 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die leiden tot het vasthouden van water. Het fonds Natuurkracht staat jaarrond open. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie met daarin experts van Natuur- en Milieufederatie Limburg, WWF, Bureau Stroming en Maastricht Sustainability Institute. Het fonds Natuurkracht wil graag samen met de lokale gemeenschap in het Geul- en Gulpdal het verschil maken. Daarvoor is een minimumuitkering van €10.000,- per idee of per plan beschikbaar. Het fonds Natuurkracht staat open voor alle goede plannen waarbij samengewerkt wordt en waarbij natuur als bondgenoot wordt ingezet om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel/de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.