Natuurkracht
Ruimte geven aan meandering

Ruimte geven aan meandering

Geplaatst op 16 mei 2023
door Zuiderlicht
Delen

In een meanderende (door het landschap slingerende) beek past méér water dan in een recht getrokken beek, omdat een meanderende beek veel meer lengte heeft en bovendien over nevengeulen en dode armen beschikt. Ook stroomt het water minder hard. Een meanderende beek verlegt zijn meanders voortdurend (natuurlijk beekdalproces). De ruimte die hiervoor nodig is, moet in het beekdal gereserveerd worden. 

Als de oevers van de (slingerende) beek verstevigd zijn met stenen, moeten deze verwijderd worden, om het meanderingsproces mogelijk te maken. Als een beek is rechtgetrokken en diep is ingesneden, en de oevers zijn hoog opgeslibd, kan extra grondwerk/graafwerk nodig zijn om de beek weer te laten meanderen (zie onder). 

Ruimte geven aan meandering

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.