Natuurkracht
Struweelhagen en bosschages

Struweelhagen en bosschages aanplanten

Geplaatst op 16 mei 2023
door Zuiderlicht
Delen

Struweelhagen en bosschages helpen om regenwater op te vangen en te laten infiltreren in de bodem. In feite zijn het miniatuur bossen. Van oudsher is het heuvelland rijk aan heggen, struweelhagen en kleine bosjes. Dit noemt men kleine landschapselementen of ‘bocages’. Veel hiervan zijn door de schaalvergroting in de landbouw verloren gegaan. Terugkeer van deze elementen in het agrarische landschap, zeker als ze in een robuuste vorm worden aangeplant, helpt mee om water te vertragen en hoogwaterpieken te verlagen. Vooral op de hellingen zijn ze functioneel, maar ook in het dal.

Struweelhagen en bosschages

Cookies
Natuurkracht.org maakt enkel gebruik van functionele cookies om de snelheid en beveiliging van de website te verbeteren.
Lees meer over deze cookies.